Podpořte nás
v rozletu

HitHit
Proleťte se v letadle z klipu, podpořte naši kampaň.

Dar Svobodným
Terminál pro platbu přes bankovní účet.

Facebook
Svobodní – dejte nám like, chystáme ještě jedno překvapení.

E-mail
Napište nám svoji e-mailovou adresu a můžete vyhrát výlet do Liberlandu.

5× ZMĚNA K LEPŠÍMU, JINAK ODEJDEME

1. Zrušení povinnosti přijmout euro

Věděli jste, že svým vstupem do EU se Česká republika zavázala k přijetí eura? O tom, kdy se u nás euro zavede, však nerozhodujeme my, ale orgány EU. Svobodní jsou od začátku proti zavedení eura a prosazují, aby měla Česká republika, podobně jako Dánsko nebo Velká Británie, výjimku z povinnosti euro přijmout. Taková výjimka musí být součástí Smlouvy o fungování EU a nikdo z českých vyjednávačů ji tam nedokázal prosadit. Ať už šlo o Pavla Teličku, který vyjednával podmínky vstupu do EU, Jana Zahradila, který za ČR vyjednával podobu Lisabonské smlouvy nebo Petra Nečase, který byl u schvalování poslední verze této smlouvy.

2. Zastavení centralizace imigrační a azylové politiky

Jistě si z posledních let pamatujete všechny ty snahy Evropské unie zavádět kvóty na rozdělování migrantů a zasahovat do azylové politiky členských států. To musí skončit. Rozhodnutí, koho přijmout nebo nepřijmout na své území, musí zůstat v rukou národních států. Česká republika má svou imigrační i azylovou politiku nastavenou velmi dobře a chceme, aby to tak zůstalo. Aby ostatní nemuseli doplácet na státy, kterým se to vlastní vinou vymklo z rukou.

3. Zásadní snížení množství byrokracie, které ničí ekonomiku členských států

Kolik chrlí Evropská Unie ročně směrnic a nařízení? Tisíce. Zatímco nařízení jsou závazná a naše země se jimi musí řídit v jejich původním znění, směrnice pouze vytyčí cíl, kterého musí naši poslanci dosáhnout návrhem vlastních zákonů. K 55 000 úředníkům sídlících v Bruselu tak připadají další tisíce na českých ministerstvech, kteři jsou placeni v rámci našeho státního rozpočtu. Jenom na ministerstvu školství jich je zhruba 400. To vše v zájmu zpracování obrovského množství byrokracie, regulací a přerozdělování peněz. Kolik času zbývá námi zvoleným poslancům na řešení věcí, pro které jsme je zvolili? Bývalý poslanec za ODS Václav Klaus mladší se nechal slyšet, že 57% všech projednaných návrhů zákonů v českém parlamentu jde z EU. Podle odhadu samotné Evropské komise nás tyto regulace stojí minimálně 4 procenta HDP ročně. Z EU jsme za posledních 14 let načerpali na různé lepší nebo horší projekty 741 miliard korun, ale náklady na evropské regulace dosáhly astronomických 2456 miliard. Ve skutečnosti jsme vždycky na členství v EU každý rok dopláceli.

 

4. Evropský parlament musí mít možnost důkladně se seznámit s legislativou a musí vědět, o čem hlasuje

Jestli je v něčem Evropská unie efektivní, tak je to hlasování a schvalování. Evropský parlament schvaluje nařízení a směrnice tempem 30 sekund na jedno hlasování a dokáže jich takto zvládnout i několik set za den. Často se pak také stává, že poslanci schválí něco, co vlastně vůbec schválit nechtěli. Nejen, že rychlým hlasováním naprosto mizí čas pro jakoukoliv diskuzi, která tak neprobíhá na půdě voleného parlamentu, ale na půdě nikým nevolené komise, ale dochází také k chybám, které poté ovlivňují stovky milionů lidí na další generace. Vezměme si například hlasování o Článcích 13 a 11, které regulují internet. Když parlament hlasoval o jejich vynětí ze směrnice, návrh neprošel o 5 hlasů. Následně se ovšem ozvalo 13 poslanců, kteří kvůli změně pořadí hlasování a tempu, které Evropský parlament při schvalování regulací poctivě drží, hlasovali jinak, než chtěli. I přes dodatečnou změnu jejich hlasování ovšem Články 13 a 11 prošly a na pozdější stížnosti nebyl brán zřetel.

 

5. Vrácení členským zemím práva veta v klíčových otázkách integrace

Vstupovali jsme do Unie v době před Lisabonskou smlouvou. Když ji Česká republika v době Topolánkovy vlády ratifikovala, byla hlavním impulzem pro vznik Svobodných. Vyjednávací pozice ČR se jejím vstupem v platnost výrazně zhoršila. Ztratili jsme polovinu váhy našeho hlasu a v celé řadě důležitých hlasování jsme přišli o právo veta, které jsme do té doby měli. Chceme, aby se EU vrátila do doby před Lisabonskou smlouvu, aby v klíčových hlasováních nemohlo dojít k tomu, že většina států prosadí něco, co bude v rozporu s českými zájmy.

Lisabonská smlouva nahradila právo veta hlasováním tzv. kvalifikované většiny u více než 40 oblastí politiky EU. Mezi tyto oblasti patří například doprava, zdravotnictví, duševní vlastnictví, sociální zabezpečení pro pracovní migranty, změny struktury Eurojustu a Europolu, energetika, naléhavá finanční pomoc třetím zemím, sport, občanské a trestní právo, policejní a soudní spolupráce a volba předsedy Evropské rady. Právo veta chceme vrátit.

A pokud se EU nepodaří zreformovat? Naší alternativou je přestup do Evropského sdružení volného obchodu.

EFTA, neboli Evropské sdružení volného obchodu, je organizací sdružující Norsko, Švýcarsko, Island a Lichtenštejnsko. Po přestoupení budeme nadále moci volně cestovat, pracovat i studovat v rámci EU. České zboží se bude moci dále bez celních překážek prodávat v EU díky existenci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Budeme moci část nejškodlivějších regulací ihned zrušit, ale především budeme moci vetovat nová škodlivá nařízení, která se na nás z EU teď valí a se kterými nemůžeme nic dělat.

Volte koalici Svobodných, Liberlandu a Radostného Česka do evropského parlamentu. Jsme jedinou stranou, která tvrdě prosazuje reformu Evropské unie. Jinak odejdeme bez placení.

Vít Jedlička je prezident Liberlandu a leader koalice:
Svobodní, Liberland a Radostné Česko – Odejdeme bez placení

Chytrá kandidátka č. 25